Visszavásárlási szabályzat

 

Vásárlástól való elállás joga, szavatosság

1. A vevő az áru átvételét követő tizen négy napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.

2. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén a Medipen Plusz Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

3. A Medipen Plusz Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolásban, újszerű állapotban lévő termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat. (Visszavételi Szabályzat)

4. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.